s Chính sách bảo mật
Quick Booking
Support Online

(+84-24) 62 618 618


Chính sách bảo mật


Chính sách bảo mật

 

My Way Hotel luôn quan tâm và tôn trọng các thông tin riêng tư của quý khách.

My Way Hotel nhận biết tầm quan trọng của công tác bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách.

Chính sách bảo mật là chìa khóa cho thắc mắc của quý khách về những thông tin My Way Hotel thu thập và sử dụng như thế nào. Chúng tôi cũng cập nhật về cách bảo vệ thông tin của quý khách khỏi nguy cơ rò rỉ hoặc phát tán. My Way Hotel có toàn quyền sửa đổi hoặc cập nhật chính sách bảo mật bất kỳ lúc nào mà không phải báo trước. Nếu sửa đổi hay cập nhật chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ đăng bản sửa đổi tại đây, và việc sửa đổi sẽ có hiệu lực với mọi thông tin do My Way Hotel thu thập, bao gồm cả những thông tin đã thu thập trước đó.

1. Những thông tin nào được thu thập và chúng được sử dụng như thế nào?

2. Thông tin cá nhân của tôi sẽ được chia sẻ với ai?

3. Trang web My Way Hotel sử dụng phần mềm lưu trữ và các công nghệ tương tự như thế nào?

5. Đường link

6. Thông tin của tôi được bảo vệ như thế nào?

 

Những thông tin nào được thu thập và chúng được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại My Way Hotel qua website hoặc trực tiếp gọi điện đến khách sạn để đặt phòng hay sử dụng dịch vụ tại khách sạn My Way.

Chúng tôi có thể giữ lại tên quý khách, hoặc các thông tin cá nhân khác, như địa chỉ thư tín hoặc địa chỉ email khi quý khách cung cấp thông tin này cho chúng tôi. Chúng tôi có thể yêu cầu quý khách tự nguyện cung cấp cho My Way Hotel các thông tin liên quan đến mối quan tâm cá nhân hoặc về chuyên môn của quý khách, tuổi tác, trải nghiệm của quý khách về sản phẩm và địa chỉ liên hệ thường xuyên. Chúng tôi sử dụng thông tin này để nghiên cứu phát triển các ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách. Ví dụ, quý khách có thể được nhận ưu đãi đặc biệt khi đặt phòng tại My Way Hotel vào dịp sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới.

 

Thông tin cá nhân của tôi sẽ được chia sẻ với ai?

Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin lý lịch cá nhân nào cho bên thứ ba, và cũng không có ý định làm vậy trong tương lai. Dần dần, chúng tôi có thể mời bên thứ ba tham gia xử lý thông tin trên danh nghĩa My Way Hotel; tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu bên thứ ba phải tuân thủ chính sách bảo mật và các nguyên tắc của liên minh khi tham gia xử lý thông tin. Chúng tôi có thể chia sẻ với bên thứ ba về những thông tin nặc danh, không mang tính chất cá nhân về người sử dụng.

 

Đường link

Trang web này có đường link tới các trang web khác. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hay các mục bảo mật trong các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích quý khách đọc các khuyến cáo bảo mật của các trang web có thu thập thông tin của quý khách. Chính sách bảo mật của My Way Hotel chỉ áp dụng cho thông tin do My Way Hotel thu thập qua trang web http://mywayhotel.com.vn


Thông tin của tôi được bảo vệ như thế nào?

My Way sử dụng các biện pháp bảo vệ về phương diện cá nhân, công nghệ điện tử hay quản lý để bảo vệ thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi.

 

«Go back

↑ Top